20170115

new picturebook - An empty plate at a table

Dear people,
these two months were so amazing, I can't really believe it is happening, I feel so grateful.

The whole year 2016 was one of the most important years in my life, I published two picturebooks - my debut in October and...
in December there was a premiere of a picturebook 'AN EMPTY PLATE AT A TABLE', which is a result of the collaboration of six female artists (including ME!) and Dom Słów (the House of Words) in Lublin with tutoring/guiding of my favorite picturebook authors (!) - Iwona Chmielewska and Joanna Concejo.
The story behind the project is really amazing, so I will share it with you.

It started in summer 2016 as kind of artistic residency, I spent almost a month in Lublin with other five selected girls. The project's main purpose was to make a picturebook about migration and refugees.
Besides the hard work, we attended wonderful workshops with Iwona, Joanna, a great poet Justyna Bargielska and an academic specialist in picturebooks - Magdalena Sikorska. We had meetings with immigrants as well, who shared their stories with us...

Other five co-authors: Małgosia Mauko Korczak, Dasha Voronina, Joanna Lewandowska, Karolina Przybylska Jeske and Marta Tomiak became my good friends during the process. We were living together, eating together, drawing together.. and finally made six different stories which show our different perspectives on the issue. I made a story about two swallows - migrant birds who wanted to make a nest at my family's balcony when I was a child (for real).

Making a book about refugee problem wasn't an easy job, but I believe it is one of the most important issues right now, especially in Europe. The purpose of our book wasn't to educate anyone or giving answers, we just tried to take a closer look at all the fears and anxiety which stand behind it.
Even the place itself was amazing - I fell in love with Lublin, with the House of Words and it's workers (thank you Alina!), they were such a help! The project was sponsored by the Ministry of Culture and Heritage in Poland.
Thank you!

The drawing at the cover was made by Joanna Concejo, our guiding teacher.
the book can be ordered from Dom Słów.
here you can see more illustrations from the book and read more about the process (only in Polish).

Below are photos of the cover, a glimpse at one page of my part of the book and of my illustrations, my drawing process and a photo from the premiere day (the last two taken by Dom Słów)

--------------------------------------------------------
Ten rok był niesamowity, a dwa ostatnie miesiące przerosły moje wszelkie oczekiwania. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna, ale trochę nie mogę uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę.

Nie dość że w listopadzie w księgarniach pojawiła się moja pierwsza książka obrazkowa, to w grudniu miała miejsce premiera książki "PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE", której jestem współautorką, razem z Małgosią Mauko KorczakDashą VoroninaJoanną Lewandowska, Karoliną Przybylska Jeske i Martą Tomiak..

Książka jest efektem "Pracowni książki nieobojętnej" stworzonej przez Dom Słów w Lublinie, do którego zostałam wybrana jeszcze latem. Projekt dotyczy tematu migracji i uchodźców, a naszymi opiekunkami artystycznymi były moje dwie ulubione autorki książek obrazkowych: Iwona Chmielewska i Joanna Concejo (!!!).
tutaj można zobaczyć więcej fragmentów książki i poczytać więcej o samym procesie.

Pobyt w Lublinie i doświadczenie tworzenia tej książki był bezcenny.
Nie mam SŁÓW, żeby wyrazić swoją wdzięczność dla Domu SŁÓW (w szczególności naszej koordynatorki Aliny Bąk), dla wszystkich uczestniczek i naszych przewodniczek.

Joanna Concejo narysowała nam rysunek na okładce.

Książkę można zamówić przed Dom Słów, ale egzemplarzy jest niewiele..!
Poniżej zdjęcie okładki, jednej strony z mojej części książki, jednej mojej ilustracji, oraz dwa zdjęcia z Domu Słów (zrobione przez nich)- mnie rysującej i jedno z premiery.
DZIĘKUJĘ!

20161020

my picturebook!


I'm extremely happy to announce that my debut picturebook has been published and is available in bookshops in Poland and online.. and there will be book signing meeting at the Book Fair in Cracow next Saturday (29.10.) at 1 p.m.! 
I've been waiting my whole life for something like this and I'm very, very grateful.

Moja książka obrazkowa "Wytwórnik Filozoficzny" w końcu się ukazała i jest już dostępna w księgarniach internetowych i stacjonarnych w Polsce. 
Zapraszam wszystkich na podpisywanie książki w następną sobotę 29 października o 13:00 na Targach Ksiązki w Krakowie na stoisku A27 (wydawnictwo Wytwórnia).
Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i wdzięczna, czekałam całe życie na coś takiego.

20160529

sketchBOOK
I haven't scanned anything for months, but I've been drawing a lot this year.

I decided to make a long sketchbook post today and show everything exactly the same way it looks in one of my sketchbooks - with all the reflections from permanent markers.
sometimes the reflection doesn't really match the picture, but sometimes it does. colour pencil drawings obviously don't have reflections.

when I show this sketchbook to children, sometimes they really think it's a BOOK (printed!) and they try to understand the story inside it.
it's really interesting how our minds look for a story (and find it!) in something only because it has a form of a 'book'.
that's why I decided to post it like this, even if I'm not happy with the result of every drawing.
most of the drawings I made for pleasure or experimenting. sometimes they belong to the project "Home" which I described in the previous post.

this is not everything I've drawn since the last post, but everything I've drawn in this sketchbook (without the beggining which I've already posted earlier).
I've scanned the second sketchbook today as well, but it's too much for one day.

making this post may be something like an experiment about my recent ideas of 'book'.

about the other news -I'm waiting for my book to be published ('Philosophy maker/ workbook') and I've started working on new one..
I can't believe I have this life I've dreamt of!

--------------------------------------------------------

nie skanowałam nic od miesięcy, a rysowałam w tym roku dość dużo.
postanowiłam dzisiaj pokazać tu jeden ze szkicowników dokładnie w taki sposób, jak wygląda na żywo - ze wszystkimi odbiciami powstałymi od markerów.
czasem odbicie nie bardzo pasuje do rysunku, ale czasem pasuje w jakiś dziwny sposób.
rysunki kredkami oczywiście nie mają odbić.

gdy pokazuję ten szkicownik dzieciom, wiele z nich myśli, że to jest książka (wydrukowana!) i próbują zrozumieć, jaką ma historię.

to jest dla mnie jakiś rodzaj dowodu na to, że umysł szuka (i znajduje!) fabułę w czymś tylko dlatego, że to coś ma formę książki.
dlatego postanowiłam pokazać to właśnie w ten sposób, mimo że nie z każdego rysunku jestem zadowolona. większość z nich rysowałam tylko dla przyjemności lub eksperymentowania.

to nie jest wszystko, co rysowałam w tym roku, ale wszystko z tego szkicownika (bez początku, który już wcześniej pokazywałam).
Zeskanowałam też dzisiaj drugi szkicownik, ale starczy na dzisiaj;)
niech ta notka będzie pewnego rodzaju ekseprymentem powiązanym z moimi ostatnimi przemyśleniami na temat idei "książki".

poza tym czekam na wydanie książki ("Wytwórnika filozoficznego") i pracuję nad nową książką!
Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę jest moje życie.


20160315

HOME - new drawing diary project/ / DOM - nowy projekt

sometimes it's good to go somewhere and stay there for a while, actually I feel the best when I'm not at 'my place'.
I love this traveling feeling, that's why I travel so often - even if sometimes this 'traveling' means staying in different places in the same city and taking care of cats.
while doing this, everything is new and sharp and senses get focused. we don't care about not important things like plans, past events or our own thoughts.
I also love the other aspects of traveling - cooking in different kitchens for the people I stay with, wearing the same clothes all the time and 'having' only one small bag, it's a minimalist's ideal.
Being on the road helps to realise how little we need.

I fantasize about not having 'my own' place at all and just stay in the moment.
maybe it is already happening - I've been traveling more and more recently and the idea of 'my place' has started to vanish completely - every place feels like home and is 'mine' and not 'mine' somehow.
I move so often that it's difficult to say which place is 'mine'.
I try to get this traveling feeling when I'm at the apartment I'm renting at the moment, but it's not easy.
we get distracted very easily.
I feel that owning is just an illusion and it's only a thought - using seems more real.

I'll try to draw every place I stay, or people I stay with - it will be my new drawing diary project - to take a look at the idea of 'home'. This will be my practice of keeping this 'traveling mind' all the time. that's why I'll draw the place I rent as well - to remind myself that there is no difference - what is 'mine' and 'not mine' is just an idea.
I've been doing it for a long time of course- but now I want to make a project of it.

this is the first one - one of my favorite 'homes' which I stay at few times a year.

[if you want to invite me to stay with you and be a part of this project - I'll be very glad :) ]
-------------
najlepiej czuję się, gdy nie jestem u 'siebie' - dlatego tak często wyjeżdżam, nawet jeśli oznacza to opiekę nad kotami w tym samym mieście. mam fantazje o nieposiadaniu stałego miejsca, o życiu w ciągłej podróży.
w drodze wyostrzają się zmysły, zwracamy uwagę na to, co dzieje się teraz, zamiast zajmować się nieważnymi sprawami takimi jak plany na przyszłość, wydarzenia z przeszłości, czy własne myśli.
Uwielbiam też inne aspekty wyjazdów - gotowanie w 'nie swojej' kuchni dla ludzi, u których zostaję, chodzenie ciągle w tych samych ubraniach i 'posiadanie tylko' jednej małej torby - to minimalistyczny ideał.
W podróży zawsze przekonujemy się, jak niewiele nam potrzeba.

już od dłuższego czasu ogromną część roku spędzam poza 'domem', często się przeprowadzam i każde miejsce, w którym przebywam, staje się 'domem'. wszędzie czuję się u siebie, a idea 'mojego miejsca' kompletnie się rozmywa.
Czuję, że posiadanie jest iluzją, używanie jest chyba bardziej realne.
Mimo tego nie jest łatwo utrzymać ten podróżny umysł na co dzień - bardzo łatwo się przyzwyczaić i stracić ostrość widzenia.

Spróbuję rysować miejsca, do których będę jeździć i ludzi, u których będę 'mieszkać'. Oczywiście robiłam to do tej pory, ale chcę zrobić z tego projekt rysunkowy, który pomoże mi utrzymać ten 'podróżny umysł' - dlatego będę też rysować mieszkanie, które wynajmuję - żeby przypominać sobie, że idea 'mojego miejsca' jest w myślach i wszędzie jestem u siebie i nie u siebie, wszędzie można zachować tę ostrość postrzegania i lekkość bycia w drodze.

oto pierwszy rysunek - jedno z moich ulubionych miejsc, w których spędzam czas kilka razy w roku.

[jeśli chcesz być częścią projektu i zaprosić mnie do siebie - będę bardzo szczęśliwa!:)]
20160212

rysowanie filozofii
Pod koniec 2015 roku skończyłam projekt o nazwie Rysowanie Filozofii,
zrealizowany w ramach stypendium Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu stworzyłam książkę obrazkową, która teraz czeka na wydanie,
dlatego na razie nie będę ujawniać szczegółów..
to był naprawdę wspaniały rok!

---------------------------

At the end of last year I finished my second picturebook as a part of the project
sponsored by the Ministry of Culture and Heritage of Poland. The book is
waiting for being published, so I won't reveal any details yet.

It was a really wonderful year!


20150914

at the lake

I'm alone at the lake, working on a picturebook.
I can't believe I have this life.

and I've started drawing on the backside of old maps - to look at the sun.20150506

music album cover photo

Thanks to Dan Abrams my old photograph has been used as a cover for the new music album made by Shuttle358.

(photos by courtesy of Shuttle358 and 12k record label)
------------
Moje zdjęcie zrobione pewnej wiosny dawno temu  znalazło się na okładce okładki płyty (vinylu!) Shuttle35820150413

at the lake

I spent three days at the lake, drawing.
trzy dni rysowania nad jeziorem.20150221

my students

my students writing semester exam today.
____________

moi studenci piszący dzisiaj test semestralny z chińskiego.Followers